Overzicht Vrije dagen

Nieuwjaarsdag

Nieuwjaarsdag

In Nederland vieren we Nieuwjaarsdag op 1 januari. Op deze dag wensen we onze dierbaren, familie, vrienden en collega’s...

Lees meer over Nieuwjaarsdag
Goede vrijdag

Goede vrijdag

Op Goede vrijdag werd Jezus Christus gekruisigd. Zijn dood heeft voor de kerk een speciale betekenis omdat men het ziet...

Lees meer over Goede vrijdag
1e Paasdag

1e Paasdag

1e Paasdag is het belangrijkste christelijke feest. Op deze dag viert men de wederopstanding van Christus, na zijn dood...

Lees meer over 1e Paasdag
2e Paasdag

2e Paasdag

2e Paasdag is een dag zonder religieuze betekenis. Toch hebben de meeste mensen wel vrij op deze dag. En na 1e Paasdag w...

Lees meer over 2e Paasdag
Koningsdag

Koningsdag

Koningsdag valt op 27 april en is een nationale feestdag en vrije dag waarop men de verjaardag van het Nederlandse staat...

Lees meer over Koningsdag
Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag is in Nederland een nationale feestdag waarop we oorspronkelijk de bevrijding van de Duitse bezetting in...

Lees meer over Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag is een christelijke feestdag waarop men viert dat Jezus Christus is opgevaren naar God de Vader in de hem...

Lees meer over Hemelvaartsdag
1e Pinksterdag

1e Pinksterdag

Pinksteren is een christelijk feest wat op de vijftigste dag na Pasen wordt gevierd. Tijdens het Pinksterfeest vieren de...

Lees meer over 1e Pinksterdag
2e Pinksterdag

2e Pinksterdag

Pinksteren is een christelijk feest waarbij men de uitstorting van de Heilige Geest viert. De 2e Pinksterdag heeft niets...

Lees meer over 2e Pinksterdag
1e Kerstdag

1e Kerstdag

Tijdens kerst vieren de christenen de geboorte van Jezus. Toch is kerst van oorsprong geen christelijk feest. In de Germ...

Lees meer over 1e Kerstdag
2e Kerstdag

2e Kerstdag

Na de verspreiding van het christendom bleef men op 21 december het heidense Joelfeest vieren. Daarom werd het kerstfees...

Lees meer over 2e Kerstdag
Oudejaarsdag

Oudejaarsdag

Op oudejaarsdag wordt de laatste dag van het jaar gevierd. Dit gebeurd vaak in combinatie met het inluiden van het nieuw...

Lees meer over Oudejaarsdag

Meer over Vrije dagen

Vrije dagen in Nederland vs. Europa

Elke werkende Nederlander heeft recht op doorbetaalde vrije dagen. De overheid heeft hiervoor een wettelijk minimum ingesteld: vier keer het aantal werkdagen in een week. Dit betekent dat je bij een fulltime baan recht hebt op minimaal 20 vakantiedagen. Daarnaast zijn er 8 feestdagen waarop je ook standaard vrij bent. In vergelijking met andere landen hebben we in Nederland relatief weinig feestdagen en doorbetaalde vakantiedagen. In Finland geldt bijvoorbeeld een minimum van 39 doorbetaalde vakantiedagen en maar liefst 15 feestdagen. In Groot-Brittannië kunnen ze er ook wat van: hier krijgen de werknemers minimaal 28 wettelijke vakantiedagen. En ook in Zweden, Denemarken en Luxemburg krijgt men nog een minimum van 25 vrije dagen. Met 20 vrije dagen eindigt Nederland helaas helemaal onderaan de lijst.

Waarom hebben Nederlanders minder vrije dagen dan de rest van Europa?

Nederland komt er in vergelijking met de rest van Europa dus bekaaid af. Hiervoor zijn echter wel een aantal logische verklaringen. Het aantal wettelijke vakantiedagen wordt in veel Europese landen bepaald op basis van andere factoren dan bij ons. Zo speelt in veel landen mee hoe oud de werknemer is. In Nederland is dit niet het geval. Het College van de Rechten van de Mens heeft namelijk besloten dat dit een vorm van leeftijdsdiscriminatie is. Oudere werknemers krijgen dus niet meer vakantiedagen dan jongere werknemers. Maar hoe zit het dan met de feestdagen? Waarom zijn dat er in Nederland zo weinig? Dit heeft alles te maken met onze cultuur. In Nederland vieren we namelijk alleen feestdagen met een kerkelijke oorsprong zoals bijvoorbeeld kerst en Pinksteren. In veel Europese landen viert men ook andere dagen zoals onder meer de Dag van de Arbeid op 1 mei.

Bevrijdingsdag een vrije dag?

Veel Nederlanders zijn het niet eens met de keuze van de overheid voor sommige feestdagen. Zo is 5 mei, Bevrijdingsdag, maar één keer in de vijf jaar een vrije dag. Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2017 is echter gebleken dat maar liefst 70% van de Nederlandse bevolking graag zou zien dat Bevrijdingsdag standaard een vrije dag wordt. Men beargumenteert dit onder meer door de hoge mate van onderlinge verbondenheid die men op 5 Mei maar ook tijdens Dodenherdenking op 4 Mei voelt. Mogelijk hebben de actualiteiten hier ook invloed op. Zaken zoals terrorisme en internationale oorlogen maken dat we ons meer bewust zijn van onze vrijheid.