Witte Donderdag

Witte Donderdag

Witte Donderdag

Witte donderdag wordt vaak in dezelfde zin benoemd als goede vrijdag en de paasdagen. Niet alleen omdat deze dagen elkaar opvolgen, maar vooral ook, omdat dit historisch gezien allemaal met elkaar te maken heeft. Vanuit het Christelijke geloof wordt de zondag voorafgaand aan Pasen wordt psalmzondag genoemd en de week die daarop volgt de goede week waarin witte donderdag en goede vrijdag vallen. De goede week wordt afgesloten met Pasen.

Datum van witte donderdag

De datum waarop jaarlijks Witte Donderdag valt varieert. Dit hangt ook weer samen met Pasen. Tijdens Pasen wordt de vastenperiode afgesloten, deze beslaat 40 dagen. Deze datum varieert en daarmee dus ook de datum van Witte Donderdag.

De oorsprong van Witte Donderdag

Tijdens Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal herdacht. Psalmzondag wordt beschreven in de Bijbel als de dag dat Jezus aankomt in Jeruzalem. Hier treft hij, gezamenlijk met zijn discipelen, de voorbereidingen voor wat later bekend zal komen te staan als het laatste avondmaal. Tijdens dit maal wordt ook voor het eerst de eucharistie vermeld. Jezus brak het brood en verdeelde het met de woorden “dit is mijn lichaam”. Dit wordt in de kerk herdacht met het uitreiken van de hostie. Voorafgaand aan het laatste avondmaal zou Judas, zo verteld het Bijbelverhaal, al voorbereidingen treffen voor het verraden van Jezus.

Tradities zijn witte donderdag

Vooral in de kerk kent men veel tradities tijdens deze periode. Het vasten, het breken van het brood en zelfs het gewaad van de pastoor wordt in de periode rond Pasen aangepast ter nagedachtenis aan deze periode van de christelijke geschiedenis. De kerkelijke aanhang wordt steeds kleiner, maar met Pasen zijn er nog veel mensen die de kerk bezoeken, terwijl ze dit gedurende het jaar niet doen. Dit kan tevens te maken hebben met de populariteit van The Passion. Sinds 2011 zendt de publieke omroep ieder jaar op Witte Donderdag The Passion uit. Deze verteld het paasverhaal en de dagen voorafgaand aan het sterven van Jezus op een bijzondere manier. Er wordt hiervoor ieder jaar een andere stad in Nederland gekozen en hoewel deels vooraf wordt opgenomen is ook grotendeels live te volgen. De acteurs zijn bekende personen die niet direct met de publieke omroep zijn verbonden en ook zij wisselen jaarlijks. Ook de muziek die gezongen wordt, waarmee grotendeels van het verhaal verteld wordt is voornamelijk hedendaagse popmuziek. Wellicht hierdoor komt het verhaal erg goed over en is het allesbehalve oubollig. Ondertussen is The Passion ook bezig om internationaal door te breken.