Sinterklaas

Sinterklaas

Sinterklaas

Sinterklaas is een typisch Nederlands volksfeest. Het draait rond Sinterklaas welke uit Spanje komt en drie weken lang snoepgoed uitdeelt en cadeautjes in schoenen van kinderen stopt. Het hoogtepunt is op 5 december, de dag waarop Sinterklaas zijn verjaardag viert. Maar in plaats van cadeaus te krijgen deelt hij ze uit aan alle kinderen in Nederland.

De oorsprong van sinterklaas

Sinterklaas is voortgeborduurd uit de traditie Sint-Nicolaas, een bisschop uit Myra. Zowel zijn exacte geboortejaar als het jaar waarin hij is gestorven is onbekend, maar hij leefde ongeveer tussen 280 en 350. Hij stierf op 6 december. Volgens legendes was Nicolaas al van jongs af aan een bijzonder kind. Hij was erg zorgzaam voor anderen. Zo verteld een legende het verhaal van een arme man met drie dochters, aangezien hij geen geld had kon hij zijn dochters geen bruidsschat meegeven. Tot drie keer toe werd er echter een geldbundel door het open raam bij de man naar binnen gegooid en kwam zo in de schoenen terecht die voor de haard stonden te drogen.

Het feest vandaag de dag

De legende over de bruidsschatten, maar ook andere verhalen over Sint Nicolaas vinden veel overeenkomsten met de manier zoals het feest vandaag de dag wordt gevierd. In vrijwel iedere stad en dorp in Nederland is twee tot drie weekenden voor 5 december een intocht van Sinterklaas. Ook is er altijd een landelijke intocht die op televisie wordt uitgezonden. Al in de periode voorafgaand aan de intocht wordt er in Nederland het zogenaamd Sinterklasjournaal iedere dag uitgezonden. Een ludieke manier om kinderen alvast een kijkje te geven in het leven van Sinterklaas in Spanje en natuurlijk op de stoomboot op weg naar Nederland. Ook na de intocht gaat het Sinterklaasjournaal gewoon door.

Tradities en gebruiken

Bij het Sinterklaasfeest komen een heleboel tradities en gebruiken kijken. Zo is het zetten van de schoen bij de open haard, de manier om kinderen een cadeautje te geven in de dagen voorafgaand aan pakjesavond. ’s Nachts zou Sinterklaas met zijn paard over de daken rijden en zijn Pieten langs de schoorsteen naar beneden sturen. De volgende ochtend zit er dan een pakketjes of pepernoten in de schoenen. Bij het Sintereklaasfeest horen ook Sinterklaasliedjes. Dit zijn er heel veel en kinderen kunnen deze zingen wanneer ze hun schoen zetten. Pepernoten en Sinterklaas, deze combinatie is onlosmakelijk verbonden. Hoewel de pepernoten vandaag de dag vaak al in september in de supermarkt liggen zijn er maar weinig Nederlanders die het gehele jaar door pepernoten eten. Het hoogtepunt van alle activiteiten rondom Sinterklaas vindt plaats op 5 december. Op deze dag is het pakjesavond. Kinderen krijgen meerdere cadeautjes. Vaak hebben ze dit op een lijstje kunnen aangeven, welke ze ook in hun schoen hebben gestopt in de hoop dat Sinterklaas deze zou vinden.