Offerfeest

Offerfeest

Offerfeest

Het offerfeest is een groot feest binnen het islamitische geloof. Het islamitische religie bestaat naast geloof ook uit praktijk. Deze praktijk worden de vijf zuilen van de Islam genoemd. Dit zijn heilige verplichtingen voor een Moslim welke, zo ver mogelijk, trouw onderhouden dienen te worden.

De vijf zuilen van de Islam

De vijf zuilen van de Islam zijn de volgende; de geloofsbelijdenis, dit betekend het hardop of in schrift uitspreken van het geloof. Als tweede zuil wordt het gebed genoemd, dit betekend dat met tijdig en elle gebeden dient te doen. De derde zuil is het geven van aalmoezen, gelijke klasse en zorgen voor elkaar is een groot onderdeel binnen het islamitische geloof. Als vierde zuil wordt het vasten tijdens de Ramadan genoemd en de vijfde en laatste zuil van de Islam is de Pelgrimstocht naar Mekka, deze wordt ook wel hadj genoemd.

Pelgrimstocht naar Mekka

Voor alle gezonde en volwassene Moslims, die over genoeg geld beschikken, is het verplicht om een pelgrimstocht naar Mekka te maken. Mekka is een heilige plek voor Moslims. Wanneer men niet in staat is een Pelgrimstocht naar Mekka te maken kan ook iemand anders in hun plek gaan, wanneer deze persoon al eens geweest is namens zichzelf.

Wanneer wordt het offerfeest gevierd?

Het offerfeest valt op de tiende dag van de hadj maand, na het voltooien van de pelgrimstocht naar Mekka. Ook deze datum heeft weer te maken met de stand van de maan en aangezien dit per jaar verschilt, valt ook het offerfeest jaarlijks op een andere dag. Ongeveer 70 dagen na het Suikerfeest. Het Suikerfeest is aan het einde van de Ramadan en wordt ook wel het kleine feest genoemd. Het offerfeest wordt dan aangeduid met het grote feest.

Wat wordt tijdens het offerfeest herdacht?

Het offerfeest is ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim. Deze profeet was bereid om zijn zoon te offeren om zo zijn trouw aan god te bewijzen. Op het moment dat hij zijn zoon mee had genomen naar de offerplaats en hem daar wilde steken weigerde het mes. Hierop volgde een boodschap van God. Hij zag de trouw die Ibrahim voor zijn geloof over had en gaf aan dat een ram de plaats van zijn zoon mocht innemen. Ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis slachten Moslims tijdens het offerfeest een dier. Het vlees wordt verdeeld onder de armen en het is dan ook mogelijk om met meerdere Moslims één dier te slachten.