Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag

Internationale vrouwendag vindt jaarlijks plaats op 8 maart. Vaak wordt er een specifiek thema gekozen wat lokaal van elkaar kan verschillen, maar het overkoepeld thema is het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen over de hele wereld.

Oorsprong

Er zijn verschillende theorieën over de oorsprong van Internationale vrouwendag. Vaak wordt de staking van 8 maart 1908 in New York aangehaald. Toen ging men de straat op om te demonstreren, voornamelijk textielarbeiders eisten kortere werktijden, hogere lonen en een verbetering van de werkomstandigheden. Echter werd er op 8 maart 1917 in Rusland ook gestaakt door vrouwen. Echter was in die tijd echter niet gangbaar om de eer aan het communistische Rusland te geven. Hoewel er sinds 1911 een internationale vrouwendag wordt gevierd, is pas in 1922 8 maart als vaste datum benoemd. In de jaren voorafgaand aan de eerste internationale vrouwendag is Clara Zetkin een groot icoon, zij was een Duitse vertegenwoordigster welke stond voor solidariteit en met name in samenwerking met mannen. Ze was van mening dat mannen net zo hard hoorde te vechten voor vrouwenrechten als vrouwen. In 1906 kreeg ze het voor elkaar dat veel vrouwen uit een aantal Europese landen bij elkaar kwamen. Zij besloten om een jaar later een om een internationale bijeenkomst voor te bereiden. Mede hierdoor werd een motie aangenomen waarin alle partijen verplicht werden om voor zowel mannenkiesrecht als voor vrouwenkiesrecht te strijden.

Internationale vrouwendag in Nederland

In 1912 werd de internationale vrouwendag voor het eerst in Nederland gevierd. Verschillende vrouwenorganisaties in het gehele land kiezen een thema om hiervoor aandacht te vragen. De thema’s van de afgelopen jaren zijn onder andere zorg en arbeid, economische zelfstandigheid, discriminatie, seksueel geweld, en racisme. Hierover worden lezingen gehouden en congressen georganiseerd. In 2017 was het thema ‘wees kritisch voor verandering’. Op internationale vrouwendag wordt er ook op veel plekken een evenement georganiseerd, hier zijn dan vaak alleen vrouwen welkom en men viert de verworven rechten tot nu toe. Veel dorpen en steden dragen op deze manier bij aan internationale vrouwendag. Zo worden er dansvoorstellingen gegeven in het plaatselijke theater, maar ook workshops maken een groot onderdeel uit van internationale vrouwendag.

8 maart

De datum 8 maart is gekozen vanwege de stakingen die in het verleden op deze dag hebben plaatsgevonden. Door de demonstratie in Rusland was dit ook een communistische feestdag, waardoor niet direct alle landen ook daadwerkelijk deze dag aanhielden, sinds het vaststellen in 1921. Ondertussen is 8 maart door alle landen geaccepteerd als internationale vrouwendag en in België loopt er zelfs een motie om deze dag tot officiële feestdag uit te roepen.