Halloween

Halloween

Halloween

Halloween wordt voornamelijk gevierd in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada en Ierland, maar groeit ook in Nederland aan populariteit. Halloween wordt jaarlijks op 31 oktober gevierd. Maar wat viert men eigenlijk met Halloween? En waar komt de naam Halloween vandaan?

Waar komt de naam Halloween vandaan?

De naam Halloween is een verbastering. Oorspronkelijk werd er gesproken over All Hallows Eve, vertaald naar het Nederlands wordt hier Allerheiligenavond mee bedoeld, oftewel de avond voorafgaand aan Allerheiligen. Allerheiligen is een christelijk feest waarin alle heiligen herdacht worden. Allerheiligen valt op 1 november en daarmee allerheiligenavond dus op 31 oktober.

Oorsprong van Halloween

In de Keltische kalender is 1 november de dag dat het nieuwe jaar begint. De oogst was binnengehaald en alles lag klaar voor een nieuw zaaiperiode in het nieuwe jaar. Voornamelijk in Groot-Brittanniƫ werd dit gevierd, omdat men daar geloofde dat 31 oktober de dag was dat geesten van overlevenden terug zouden keren op aarde om zo een nieuwe menselijke vorm aan te kunnen nemen. Om boze geesten erg te bannen werden er maskers opgezet. Door kolonisatie, ontdekkingsreizigers en oorlogen werden verschillende tradities samengevoegd tot het nu wat meer traditionele Halloween zoals dat vandaag de dag gevierd wordt.

Wat viert men met Halloween?

De gebruiken die tegenwoordig terug te zien zijn in het Halloweenfeest zijn de verschillende historische culturen goed zichtbaar. Het verkleden met maskers en vogelverschrikkers werd al gedaan om de boze geesten te verjagen. Ook zijn pompoenen een groot onderdeel van Halloween. Dit komt waarschijnlijk doordat 31 oktober voorheen de laatste dag was dat de oogst binnen werd gehaald. Het huis lag toentertijd vol met groente. Tijdens Halloween worden de pompoenen vaak uitgehold en een kwaad gezichte in de schil gekerfd. Met een waxinelichtje erin, maakt dit dan onderdeel uit van de versiering in en rondom het huis.

Tradities en gebruiken

Waarschijnlijk wel bekend vanwege Amerikaanse film is het fenomeen trick of treat tijdens Halloween. Kinderen verkleden zich en gaan langs huizen om snoep te verzamelen. Vooral voor jongere kinderen is dit leuk. Voor jongere worden er vaak Halloweenfeesten georganiseerd. Ook daarbij is het de bedoeling dat mensen verkleed gaan. Ook worden veel huizen versierd. Vaak allemaal rondom het thema horror en dood. Ook in Nederland wordt steeds vaker in verschillende gemeentes Halloween gevierd. Men maakt optochten en kinderen gaan langs bij huizen om snoepjes te vragen. De populariteit lijkt steeds groter te worden in Nederland.