Drie Koningen

Drie Koningen

Drie Koningen

Drie koningen is een christelijke feestdag, weke jaarlijks op 6 januari wordt gevierd. In enkele Europese landen is dit dan ook een officiële feestdag. In Nederland is drie koningen geen officiële vrije dag en hierdoor wordt de gebeurtenis ook vaak op de zondag die het dichtst bij 6 januari ligt in dat jaar herdacht. Maar wat was de gebeurtenis ook al weer? Bij velen is dit ver weg gestopt en ook lang niet door iedereen wordt er op 6 januari bij stilgestaan dat het die dag drie koningen is.

Wat wordt tijdens drie koningen herdacht?

In het christelijke geloof zijn de momenten van de belichaming van Jezus Christus, de zoon van de Heer, belangrijke momenten. Dit bevestigt het geloof. Drie koningen is een dergelijk moment. De drie koningen verwijzen namelijk naar de drie wijzen die, naar aanleiding van een visioen en geleid door een ster, de pasgeboren Jezus gingen bezoeken. Hoewel in de bijbel vaak wordt gerefereerd naar de drie wijzen wordt er nergens een aantal genoemd, men is uitgegaan van drie, omdat er ook drie geschenken aangeboden werden, namelijk wierrook, mirre en goud. Hierdoor is in latere verhalen het aantal van drie eraan gehangen. Andere passages in de bijbel lijken erg op het verhaal van de drie wijzen, maar hier wordt gesproken over koningen, waarschijnlijk is daardoor de term drie koningen tot stand gekomen.

Officiële feestdag

Hoewel drie koningen in Nederland geen officiële feestdag is, zijn er veel Europese landen waar dit wel het geval is. Dit zijn Andorra, Cyprus, Finland, Griekenland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Oostenrijk, Polen, Slovakije, Spanje en Zweden. In Duitsland zijn er enkele deelstaten en in Zwitserland enkele kantons waar drie koningen tot officiële vrije dag is benoemd. Dit kan komen doordat dit traditioneel gezien nog in de vrije dagen telling zit of omdat de christelijke aanhang hier groter is dan in Nederland.

Gebruiken en tradities

Toch wordt het ook in Nederland wel gevierd en zijn er op 6 januari tradities waarmee drie koningen zich onderscheid. Zo is het in sommige gezinnen gebruikelijk om deze dag een brood, cake of taart te bakken met een boon erin. De persoon die het stuk krijgt met de boon erin wordt tot koning van de dag benoemd. Ook zijn er kinderen die verkleed als koning langs huizen gaan om liedjes te zingen. Zij ontvangen dan een snoepje als beloning. Dit is natuurlijk gelijk een leuke manier om kinderen bekend te maken met het verhaal.