Dag van de Arbeid

Dag van de Arbeid

Dag van de Arbeid

De dag van de arbeid vindt jaarlijks plaats op 1 mei van dat jaar. Ook in heel veel andere Europese landen wordt het op deze dag gevierd, maar er zijn ook landen die van deze datum afwijken. Zoals de naam van deze feestdag al aangeeft, is het een dag waarbij het thema arbeid centraal staat. In het verleden ging het voornamelijk om aandacht te trekken voor de arbeidsomstandigheden, nu ook steeds meer in hetgeen al bereikt is en waar nog verbetering mogelijk is.

Hoe is het ontstaan?

De dag van de arbeid is voornamelijk ontstaan doordat er lange tijd is gestreden voor een 8-urige werkdag. Al rond 1800 zijn er documenten waaruit blijkt dat er veel voorstanders zijn van de 8-urige werkdag. De arbeiders zouden hierdoor beter functioneren en productiever werken in de uren dat ze daadwerkelijk moesten werken. Bovendien zou dit ook de arbeider gelukkiger maken met zijn werk, waardoor hij uiteindelijk ook bereid was om in die uren harder te werken dan tijdens een langere werkdag. Australië was het eerste land waar een akkoord werd bereikt tussen werkgevers en werknemers over een 8 uur durende werkdag, dit gebeurde in 1856. Op 1 mei 1886 werd ook in de Verenigde Staten de wet van kracht waarin een 8 uur durende werkdag werd opgenomen.

1 mei de officiële datum

In 1889 werd in Parijs de datum voor de internationale dag van de arbeid vastgesteld. Dit werd de datum 1 mei. Het idee was om meer aandacht te trekken voor de 8 uur durende werkdag en om op één datum in het jaar alle arbeiders op te trommelen om zich hiervoor sterk te maken. Op deze manier zou de strijd worden versterkt door de saamhorigheid onder de arbeiders.

Dag van de arbeid in Nederland

De dag van de Arbeid is in Nederland geeft officiële feestdag. Er vinden betogingen plaats en in sommige steden hebben de arbeiders de keuze om een vrije dag op te nemen. Vrijwel alle andere Europese landen hebben 1 mei als officiële feestdag. De voornaamste reden die genoemd wordt voor het feit dat het in vrijwel ieder land gevierd wordt behalve in Nederland, is dat het erg dicht ligt op de datum welke voor lange tijd Koninginnedag werd gevierd. Tot het aftreden van de koningin enkele jaren geleden werd op 30 april Koninginnedag in Nederland gevierd. Dit was wel een officiële feestdag en dus een vrije dag voor werknemers.